Medlemsinformation

Föreningsstämmor,handlingar, protokoll och infoblad (LÖSENORDSSYDDADE- KONTAKTA STYRELSEN FÖR INLOGGNINGSUPPGIFTER)

Kallelse och handlingar från föreningsstämmor

Årsredovisningar

Protokoll från föreningsstämmor 

Information från styrelsen

Medlemsregister

Registrera mailadress/telefonnummer

Stadgar och regler

Ordningsregler

Stadgar

Andrahandsuthyrning

Samtycke om andrahandsupplåtelse

Renovering

Tips och råd vid renovering

Information från Postnord om postutdelning 

Postnord har godkänt föreningens åtgärdsplan för postutdelning, inga förändringar i postutdelningen väntas ske. För mer information se ”Information från Styrelsen”