Brandskydd BrfJuno

Brandskydd BrfJuno

BRF JUNO BRANDPOLICY

Bostadsrättsföreningen Junos policy är att på bästa sätt förhindra brand och konsekvenser av brand för att på så sätt skydda människor, byggnader, driftcentraler, maskiner och omgivningen.
Alla som bor eller arbetar i Brf Junos byggnader ska känna till hur de ska förebygga brand samt vad de ska göra om brand utbryter i egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt. Brandcellsindelningen ska hållas intakt. Brandskyddsanordningarna ska kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick. Styrelsen svarar för att lägenheterna förses med en brandvarnare och de boende för att det finns fungerande batterier i dessa och att de är korrekt monterade*.
*korrekt monterad brandvarnare: Minst en brandvarnare per 63 m², i taket och minst 0,5 m från vägg.

Lokala brandskyddsregler
1) Ingenting får förvaras eller placeras i allmänna utrymmen, detta gäller även barnvagnar och dörrmattor. Barnvagnar ska placeras längst med väggen i entrén till Roslagsgatan 54A alternativt i lägenheten.
2) Det är absolut förbjudet att använda kolgrillar på balkongerna.
3) Dörrarna till trapphus, tvättstuga och källarkorridorer får inte lämnas öppna.

Ansvar
Föreningen har det övergripande ansvaret för brandskyddet. Styrelsen anser sig ha informerat de boende om rådande policy via denna text.
Den enskilde kan komma att ställas till ansvar för sådana förhållanden som kan anses ha förorsakat eller förvärrat en skada.
Styrelsen beslutade om denna brandpolicy på styrelsemöte den 2018-04-05, vidare beslutades att styrelsen med denna information anser sig ha informerat medlemmarna om Brf Junos brandskyddspolicy.