Ny i föreningen?

Välkommen till Brf Juno! Vad roligt att ni har flyttat in till oss. Nedan finner ni bra information som kan hjälpa er att flytta in.

Skicka följande information till styrelsen via : info@brfjuno.se

  1. Styrelsen kommunicerar mestadels via email eller på hemsidan, säkerställ att styrelsen har era korrekta kontaktuppgifter.
  2. Meddela styrelsen det namn som ska stå på tavlan i trappuppgången samt på porttelefonen. Namnskylt på dörren bekostas av bostadsrättsinnehavaren och får ej vara handskrivet.
  3. Kontakta styrelsen om ni ska renovera och ansök om lov.
  4. Meddela om ni behöver nya blippar till porten, nycklar eller om namnet på portkoden inte stämmer.
  5. Få tillgång till rätt portkod och inloggningsuppgifter till hemsidan.